Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul
info@degersmmm.com
+90 216 372 63 48

About Us

Deger Financial Consultancy

Having worked in accounting, finance, auditing and human resources departments of companies in various sectors, our team which has started to provide services related to tax and social security applications especially in Technology Development Zones since 2004, continues its services under the umbrella of Değer Mali Müşavirlik since 2011 until today.

Our team provides various services in subjects of public accountancy and accounting, setting up accounting systems, company acquisition, merger and division, all registration and registry processes including change of company type, social security legislation, financial consultancy, technical payrolling, tax incentives, social security incentives and International Financial Reporting Standards (IFRS) either externally or on-site according to customer’s preference

Our Services

By providing various services together, we evaluate your needs in aggregate.

Tax Advisory is an inseparable part of our high quality accounting services.

hizmet 1
Accounting

We aim for high value-added results by providing accounting services in line with our advisory services.

hizmet 2
Payroll and H&R

Some of our human resources services are; payrolling, social security institution (SGK) incentive calculations, accounting specialist recruitment.

hizmet 3
Advisory

We provide tax and financial consultancy services for technology companies.

hizmet 4
Audit&Assurance

We help to create an environment of trust by providing special purpose audits and due diligence reports.

hizmet 5
Professional Training Services

We organize professional training on accounting, finance, payroll or tax topics to transfer our know-how.

hizmet 5
All Services

You can reach our consultants for detailed information on the services we provide.

BOKS International

A top 30 global alliance of top professionals and expert firms with more than 45 quality assured member firms in over 36 countries arount the world.


BOKS International, an international accounting network, is one of the 30 largest international accounting networks in the world with more than 45 member companies in 36 countries.

With BOKS International, which seeks similar quality standards in member firms through the routine inspections they conduct while selecting its members and afterwards, we direct you to companies in different countries that share our corporate culture regarding the services of accounting, tax, consultancy, audit and law which you may need.

At the same time, we become a part of the process in the transactions you conduct with the member company abroad and we ensure that the transactions made proceed in accordance with the Turkish Tax Legislation as well.

Our working methodology

Get answers to your questions within 24 hours.
Get answers to your questions within 24 hours.

Step-1

Basically; We organize a meeting to identify your needs in terms of tax, payroll, accounting, and financial reporting.

Step-2

After our meeting, our financial advisors work on your needs and create a road map. The scope of the service we will provide is tailored to your needs and a service offer is shared for your evaluation.

Step-3

After approval for the shared offer; you will be matched with a representative who will follow up all transactions related to your company, perform accounting entries and answer your questions within 24 hours.

Our financial advisors perform monthly reconciliations for your company’s financials. For complex tax and accounting topics; Our experts are in communication with you all the time.

Sıkça Sorulan Sorular

Sizin için en çok merak edilenleri sıraladık

Sizlerle gerçekleştirdiğimiz tanışma toplantısının ardından hizmet kapsamımızı sizin ihtiyacınıza göre şekillendiriyoruz. Rutin evrak girişlerinin ve beyanname düzenleme işlemlerinin yanısıra, danışmanlık hizmeti kapsamımızın ayrılmaz bir parçası. Sizinle iletişimde kalıyor, yapacağınız işlemlerin vergi ve sosyal güvenlik boyutları ile ilgili olarak sizi bilgilendiriyoruz. Hayata geçirmek istediğiniz proje ve faaliyetlerin mevzuatlara uyumlu olması için sizi yönlendiriyor ve sizler için daha faydalı olacağını düşündüğümüz alternatif önerilerimizi sunuyoruz.

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde, gelir ve kurumlar vergisi istisnası esas olarak bölgede gerçekleştirilen Ar-Ge ve yazılım faaliyetlerine tanınmıştır. Mevzuatta belirtilen kapsam dışındaki satışlar, her ne kadar Ar-Ge faaliyetleri ile yakından ilişkili olsa da vergiden istisna gelir olarak dikkate alınmayacaktır.

Dolayısıyla; Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alan şirketinizin muafiyet ve istisnalardan doğru bir şekilde yararlanması ve ilerleyen dönemlerde ceza riskleriyle karşı karşıya kalmaması için, vergi ve bordro hesaplamalarının Teknopark mevzuatına hakim mali müşavirler tarafından yapılması gerekir.

“KDV Kanununun geçici 20/1 inci maddesine göre, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV’den müstesnadır.”

Dolayısıyla; şirketinizin faaliyeti mevzuat kapsamındaki teslim ve hizmetlerden biriyse, KDV istisnasından yararlanabilirsiniz. KDV istisnasından yararlanmak için yapılması gereken başvurular konusunda mali müşavirinizden yönlendirme talep edebilirsiniz.

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Ar-Ge ve Tasarım merkezlerine sağlanan çeşitli teşvikler mevcut. Bunları özetlemek gerekirse; SGK işveren primi desteği, gelir vergisi desteği, damga vergisi desteği, Ar-Ge İndirimi, Temel Bilimler maaş desteği, Gümrük Vergisi muafiyeti ve vergiden muaf hibe olarak tanımlayabiliriz.

Ar-Ge veya Tasarım Merkezi olan şirketinizin muafiyet ve istisnalardan doğru bir şekilde yararlanması ve ilerleyen dönemlerde ceza riskleriyle karşı karşıya kalmaması için, vergi ve bordro hesaplamalarının Ar-Ge ve Tasarım Merkezi mevzuatına hakim mali müşavirler tarafından yapılması gerekir.

Let Us Call You

Our financial advisors always help you